Bồn rửa - Xe đẩy thực phẩm

Chậu rửa 2 ô có mặt
Xem đầy đủ

Chậu rửa 2 ô có mặt

Liên hệ
Xe đẩy khay bọc mica
Xem đầy đủ

Xe đẩy khay bọc mica

Liên hệ
Xe đẩy khay cơm
Xem đầy đủ

Xe đẩy khay cơm

Liên hệ
Xe đẩy thức ăn
Xem đầy đủ

Xe đẩy thức ăn

Liên hệ
Bồn rửa rau
Xem đầy đủ

Bồn rửa rau

Liên hệ
Bồn rửa 2 hộc
Xem đầy đủ

Bồn rửa 2 hộc

Liên hệ
Bồn rửa 3 hộc
Xem đầy đủ

Bồn rửa 3 hộc

Liên hệ
Xe cơm canh
Xem đầy đủ

Xe cơm canh

Liên hệ
Xe đẩy 4 tầng
Xem đầy đủ

Xe đẩy 4 tầng

Liên hệ
Bồn rửa tay công nhân
Xem đầy đủ

Bồn rửa tay công nhân

Liên hệ